Kosmiczna technologia

Metoda, dzięki której działa Donavé jest technologią przekazu informacji, powoduje że struktura zaprogramowanego pozytywnie klastra wody wywiera równie pozytywny wpływ na cząsteczki innej wody, z która się styka..

Proces ten został odkryty i zbadany przez panią Winkler – Prins, eksperymentowała z nim przez ponad 20 lat i udowodniła jego działanie przy leczeniu szeregu chorób u swoich pacjentów. Trudno jest zmierzyć i zrozumieć ten proces przez współczesną naukę, jakość wody jest na szczęście mierzalna naukowo i można policzyć wyniki –np. ilość uzdrowień uzyskanych dzięki jej stosowaniu. Ale „duchowe” wyniki osiągnięte przy okazji procesu uzdrawiania są być może jeszcze ważniejsze.

DonAve- symbole graficzne używane przez Woutje Winkler – Prins do strukturyzowania wody

Znawca sanskrytu Dr Caluwaerts, rektor Królewskiego Ateneum w Hasselt w Belgii potwierdził, ze kombinacje liter “pisanych” przez wodę pokrywały się ze słowami i stamtami w sanskrycie, oraz że ponad 90% badanego znaczenia zbiegło się z rzeczywistym znaczeniem słownika.

Tekst :

Barbara Wojtkowska (tłumaczenie na podstawie materiałów – Frank Bonte, Nulpuntenergie Group, Holandia)